Nasze usługi

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nasza oferta:

Nasza firma posiada kompleksową ofertę dotyczącą prac brukarsko-budowlanych takich jak:

 

  • Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej, klinkierowej oraz granitowej (chodniki, place składowe, parkingi, alejki parkowe, ulice oraz podjazdy i nawierzchnie wokół budynków indywidualnych)
  • Prace ziemne (korytowanie, budowa podbudowy z piasku, tłucznia, betonu i podsypki cementowo-piaskowej) Budowa odwodnienia terenów przeznaczonych do utwardzenia (odwodnienia liniowe oraz wpusty uliczne z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji)
  • Montaż słupów oświetleniowych, okablowania oraz wykonywanie przepustów kablowych
  • Budowa elementów małej architektury (osłony, śmietniki, palisady)
  • Montaż ogrodzeń (elementy betonowe oraz siatka z cokołem betonowym)
  • Dostawa kostki brukowej betonowej i granitowej oraz piasku

Skontaktuj się z nami